กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2562 9:54:57     ที่มา : งานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2849

กลุ่มข่าวสาร :

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน  2562

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspx

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 0 5387 3476 - 77

ข่าวล่าสุด