ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
สหกิจศึกษา
ลิงค์หน่วยงานภายนอก

ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

QR Code อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา (รอบที่2)
QR Code อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา (รอบที่2)อบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยการอบรมใช้ Microsoft Teams (การถ่ายทอดสด) วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ (การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นอย่างไร           โดย  อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อการเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน (เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน )        โดย  อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ดวงแสง วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจโดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ(การนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ) โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563เวลา 13.00-16.00 น.บรรยายหัวข้อคุณธรรมและจริยธรรม (เทคนิควางตัวในสถานประกอบการ)      โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
1 ตุลาคม 2563
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบติสหกิจศึกษา
ขอเชิญนักศึกษา4 ปี รหัส 61 นักศึกษา 2 ปี รหัส62และ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสาขาภูมิสถาปัตยกรรม รหัส 60เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบติสหกิจศึกษาในระบบ Microsoft Teams (การถ่ายทอดสด)ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspxนักศึกษารับรหัสคิวอาร์โค้ด ได้ตังแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563ตามช่องทางดังต่อไปนี้เพจฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้www.coop.mju.ac.th
30 กันยายน 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL ”
28 ตุลาคม 2562
บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่https://northernart.co.th/
21 ตุลาคม 2562
สยามบีช รีสอร์ท เกาะช้าง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่https://www.siambeachresort.in.th/
24 กันยายน 2562
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่
24 กันยายน 2562
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประะเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่http://www.egat.co.th/
23 กันยายน 2562
บริษัท กัซซันเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่https://www.gassangolf.com/
2 กันยายน 2562
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS รับนักศึกษาฝึกงาน
27 สิงหาคม 2562
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด  รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาhttp://www.nycthailand.com
27 สิงหาคม 2562
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.pinkanakorn.or.th/
5 กรกฎาคม 2562
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.exoticfoodthailand.com/
26 มิถุนายน 2562
กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา
กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษาเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน  2562ลงทะเบียนอบรมได้ที่http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspxติดต่อสอบถามได้ที่ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทรศัพท์ 0 5387 3476 - 77
24 มิถุนายน 2562
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.exoticfoodthailand.com/
10 มิถุนายน 2562
บริษัท ไพรซ์ ออดิเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ไพรซ์ ออดิเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานรายละเอียดเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2562
บริษัท เอสเตท ออฟ ฟอร์จูน จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท เอสเตท ออฟ ฟอร์จูน จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานรายละเอียดเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2562
บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครงานรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่www.terrabit.co.th
18 มีนาคม 2562
บริษัท Essilor Thailand ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Bonjour Essilor 2019
บริษัท Essilor Thailand ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Bonjour Essilor 2019รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Asia Operations Human ResourcesEssilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. Mobile: 090 907 0775 Office:   02 326 1428-39 # 830email:   recruit.aop@essilor.co.th
5 มีนาคม 2562
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด รับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี/การตลาด/การเงิน/การจัดการรายละเอียดเพิ่มเติม สาขาวิชาการบัญชี คลิกที่นี่สาขาวิชาการตลาด/การเงิน/การจัดการ คลิกที่นี่http://www.nycthailand.com/page_a.php?cid=9&cname=CONTACT%20US
25 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท โคโคเทล (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริษัท โคโคเทล (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่http://www.kokotel.com/th/
18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูทั้งหมด

ทดสอบ